Szakembereink

Ferenczi Beáta pszichológus, családterapeuta, dúla

Ferenczi Beának hívnak. 1991-ben végeztem pszichológia szakon Debrecenben. A végzést követően a Pszichológia Intézetben kaptam oktatói állást. Hat év tanítás után gyermekekkel és családokkal foglalkozó pszichológus lettem. Előbb családterapeuta, majd klinikai gyermek szakpszichológusi címet szereztem, majd transzperszonális terapeuta képzésen vettem részt és elsajátítottam még a haptonómia szemléletét, módszertanát. Pszichológusként dolgoztam egyénekkel, családokkal és csoportokkal egyaránt. Közben született három gyönyörű lányom. A várandósságaim és szüléseim kapcsán még  autodidakta módon szívtam magamba a gyakorlati és elméleti tudnivalókat a várandóssággal, a szüléssel és a szoptatással kapcsolatban, egyre inkább érezve azt, hogy ez az a terep, amivel elmélyülten is szeretnék foglalkozni. Találkozásomat a szüléstámogató dúlasággal és a perinatális pszichológiával sorsfordító erejűnek érzem. Ez az a terület, ahol egyszerre dolgozhatok felnőttekkel, gyerekekkel, egyénekkel, párokkal, családokkal, valamint egységes egészként közelíthetek fizikai-testi, lelki-érzelmi és kapcsolati vonatkozású jelenségekhez, kérdésekhez, problémákhoz. Saját hitvallásom a támogatás kapcsán: a másik fél egyéni igényeihez, szükségleteihez igazodva abban segíteni, hogy felfedezze alkotó-teremtő erejét, átélje a fejlődés és a változás gazdagító élményét, és megtalálja saját megoldásait. Jelenleg egyéni vállalkozó pszichológusként dolgozom Debrecenben, anyaságra vágyó nőkkel, párokkal várandós kismamákkal és szülésre készülődő párokkal, babákkal és a szüleikkel, illetve nőkkel, akik nehezen élték meg a szülésüket és segítséget kérnek a szülésélmény feldolgozásához, vagy a szülővé válás nehézségei miatt fordulnak szakemberhez. Egyre több pár és család kér támogatást az életciklus váltásból származó konfliktusaik, problémáik kapcsán. Gyermekpszichológusként a hozzám forduló gyerekekkel és szüleikkel folytatott munkában is hangsúlyozottabban foglalkozom a magzati időszak és a születés történéseivel, élményeivel. A magzati lét, a születés, a várandósság és a szülés életünk meghatározó időszakai, az átélt élményeink alapjaiban határozhatják meg mindennapi létezésünket. A születés védelme, támogatása az élet védelmét és támogatását jelenti számomra.

beaferenczi@gmail.com

06 30 833 5562

Rákos Piroska pszichológus

 

Rákos Piroska vagyok; hivatásomat tekintve pszichológus. Szeretem az életet, az embereket, a rendet, a tiszta helyzeteket, az őszinte- egyenes kommunikációt. Végzettségem pedagógiai szakpszichológus, pszichológus, angol szakfordító. Egyetemi tanulmányaimat a Debreceni Egyetemen, és az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végeztem.

2002 óta fő állásban pedagógiai szakszolgálatnál dolgozom többféle munkakört ellátva: nevelési tanácsadás, szakértői tevékenység, óvodapszichológia, iskolapszichológia, pályaválasztási tanácsadás. Néhány évig a Debreceni Egyetem -Magatartástudományi Intézetének óraadó oktatójaként szemináriumokat tartottam magyar és angol nyelven. Amióta édesanya lettem nagyon érdekelnek a várandósság, szülés, születés, perinatális örömök és veszteségek, családdá formálódás területei is.

Szakmai igényességből adódóan a professzionális munkavégzés érdekében folyamatosan részt veszek nívós szakmai továbbképzéseken. gyermekpszichodráma, rajzelemzés,komplex- részletes profilt adó gyermek és felnőtt intelligenciatesztek, Gyermekkori depresszió és szorongás kognitív viselkedésterápiája, Prepare/Enrich házassági tanácsadó

Életünk során gyermekként és felnőttként is gyakran találkozunk akadályokkal, amin át lehet és át is kell jutni. Ezek az élethelyzetek, amikor a korábban jól működő dolgok nem úgy jönnek össze, vagy sorozatosan ugyanazok a nehéz helyzetek bukkannak elő. Ilyenkor jól jön a professzionális segítség, ami eredményes megoldással szolgálhat, mivel a miértekre és főleg a hogyanokra is fény derül. Szaktudásommal ehhez kívánok hozzájárulni azzal a szándékkal, hogy aki hozzám fordul képes legyen felfedezni az adott nehézségben rejlő lehetőségeket, megoldja azt és mindezt a tudást és képességet beépítse személyiségébe, hogy azután megerősödve, ügyesebben és boldogabban haladhasson tovább a saját útján.

Milyen témákban forduljon hozzám • komplex képességmérés felnőtteknek, gyerekeknek • krízishelyzeteken átsegítés • saját rajzok elemzése • kamaszkori viharok csendesítése • önismeret segítése, önbizalom fejlesztése • egyéni tanácsadás: szülőknek , gyermekeknek, kamaszoknak, felnőtteknek.

rakos.piroska@gmail.com

06 70 567 3456

Márta Szilvia pszichológus

 

Márta Szilvia vagyok, 2000-ben végeztem - az akkor még – Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán pszichológia és pszichológia szakos tanár szakon. 2007-ben a SOTE-n szakvizsgáztam, mint klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus. Az évek alatt a gyermekvédelem, az oktatás, valamint a nevelési tanácsadás területén a problémák széles skálájával találkozhattam. Munkám során fontosnak tartom a mentálhigiénés szemlélet hangsúlyozását. Célom a hozzám fordulók – legyen szó, akár kicsikről, akár nagyokról – megbillent lelki egyensúlyának helyreállítása, megőrzése. Igyekszem elsősorban a kliensek erősségeire építeni, melyek segítségével együtt megtalálhatjuk a nehézségekből kivezető utat. A gyermekekkel folytatott munkám, szemléletem - a szakmai tapasztalatokon túl - befolyásolja mindaz, amit a személyes életteremben, a saját kisgyermekeim által – róluk és saját magamról - tanulok. Munkám alapvető építő köve – a felnőttekkel, szülőkkel, és a gyermekekkel való kapcsolatban egyaránt - az empátia és a bizalom, melyek talaján lehetővé válik a védett kapcsolatban való új utak, viselkedésminták, lehetőségek kidolgozása.

szilvi.marta@gmail.com

06 70 378 5331

Gyenge Krisztina TSMT terapeuta, védőnő

 

Gyenge Krisztina vagyok, védőnő, TSMT terapeuta 2002-ben végeztem az Egészségügyi Főiskolán, azóta dolgozok körzeti védőnőként. Szeretem a munkámat, megtiszteltetésnek érzem, hogy a családoknak e kiemelt életszakaszban adhatok tanácsot, segíthetek, mellettük állhatok. Hiszen várandósság, születés, család születése, szoptatás ideje meghatározó és emlékezetes mindenki életében. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a gyerekek fejlődését születésüktől fogva nyomon követhetem. Tapasztalom, hogy a várandósság ideje és a koragyermekkor a későbbi életévekre döntő hatással bír. Ezért nagyon fontos, ami ekkor történik, hiszen ezek az élmények bevésődnek. Igyekszek minél több személyre szabott információt, tanácsot adni a szülőknek a gyermekneveléshez az optimális testi, lelki fejlődés érdekében. 2010 óta foglalkozok a védőnői munkám mellett kiemelten az eltérő szenzomotoros fejlődésű gyerekkel a TSMT módszerével. Nagyon szeretem ezt a módszert, jó hatású izomtónus eloszlási zavarban, mozgásfejlődés rendellenességeinél, beszédfejlődés elakadásánál, bizonyos magatartási problémáknál, mint hiperaktivitás, figyelemzavar, autisztikus tünetek. A gyerekek 3 hónapos korától 7-8 éves koráig alkalmas az idegrendszer érésének felgyorsításához.

gyenge.krisztina@gmail.com

06 20 5501 709

Mosolygó Tamás pszichológus

Mosolygó Tamás vagyok, klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus. 2011-ben egészségpszichológusként diplomáztam a Debreceni Egyetemen, 2016-ban pedig ugyanitt szakvizsgáztam. 2011 óta pszichológusként dolgozok a helyi pedagógiai szakszolgálatnál, ahol a szakértői vizsgálatok és a nevelési tanácsadás területén látom el feladataimat. Az itt segítséget kérő gyerekek, szülők és családok esetében nehézségek, illetve különböző élethelyzetek széles spektrumával találkoztam az elmúlt évek alatt. Tanulási és figyelemkoncentrációs gondok, szorongásos panaszok, pszichoszomatikus tünetek, a hangulati és érzelmi élet hullámzása, krízishelyzetek, családi konfliktusok, valamint beilleszkedési problémák egyaránt előfordultak klienseim nehézségei között. A velük történő munka pótolhatatlan tanulási lehetőségeket és tapasztalatokat nyújtott számomra, emellett szakmai szemléletmódomat is formálta.

A hozzám forduló gyerekek és szülők elakadásait igyekszem több szempontrendszer mentén, integratív szemlélettel elemezni. Elengedhetetlennek tartom az adott kliensem vagy klienseim erőforrásainak és erősségeinek a feltérképezését, melyekre nagy hangsúlyt fektetek a terápiás folyamatok során. A képzéseken és a nevelési tanácsadóban elsajátított módszertani eszköztáramat szintén igyekszem a segítendő egyén személyiségéhez és nehézségeihez igazítani. Mindemellett egyetértek régi munkatársam meglátásával, amely szerint a pszichológus első számú „szerszáma” a személyisége, ezért az empátiát, a bizalmat, az elfogadást, a támogatást és a kommunikációt kiemelten fontosnak tartom segítő kapcsolataimban.

Életemben nagy szerepet játszik a mozgás és a harci művészet. 1999 óta gyakorlom a Kyokushin Karatét, amelynek fizikai oldala mellett szellemi és mentális rétegei is nagy hatással voltak munka- és életszemléletemre. Terápiás munkámat gyakran segíti, ha az ott elsajátított önkontrollból, magabiztosságból, valamint a testi és lelki ellazulást segítő gyakorlatokból igyekszem átadni klienseimnek.

Az "Életpszichológia" Tanácsadó Központban minden korosztály fogadása mellett főként kiskamaszok és serdülők, illetve családjaik jelentkezését várom egyéni tanácsadásra. Igyekszem olyan gyerekeknek és szüleiknek segíteni, akik nehezebben találnak utat ezeknek a viharos életszakaszoknak az útvesztőjében, és ennek következtében valamilyen szorongással, önbizalomhiánnyal, családi krízissel, tanulási vagy koncentrációs nehézséggel, beilleszkedési gondokkal, tartósan alacsonyan fekvő hangulattal, szervi ok nélküli testi tünettel, valamint alvás- vagy táplálkozási problémával küzdenek.

mosolygo.tomi@gmail.com

06 20 440 9699

Jagamos Izabella pszichológus

Jagamos Izabella vagyok, pszichológus, négy gyermek édesanyja. 2006-ban végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológia szakán. 2012-ben ugyanitt munka- és pályaválasztási tanácsadó szakpszichológus lettem. Ezen a területen munkálkodom már 5. éve. A pályaválasztás nagyszerűsége az, hogy minden emberben a jót, a tehetséget keressük. Ez a szemlélet áthatja munkámat a lélektan más területein is. Pedagógiai Szakszolgálatnál tevékenykedve óvodástól az érettségiző gimnazistáig mindenféle helyzetű, képességű és korosztályú gyermekkel, illetve családjaikkal, pedagógusaikkal találkozom és foglalkozom. Nagyon fontosnak tartom az egyént a saját maga rendszerében, környezetében szemlélni. Pár- és családterapeuta jelöltként szívesen dolgozom párokkal, családokkal – megkeresve az ő erőforrásaikat segíteni a rendszer egyensúlyának helyreállításában. Saját személyes feltöltődésemet szolgálja a családom és a hosszútávfutás. Mindkettő nagy kitartásra és tettrekészségre nevelt, ez a tapasztalat mélyen áthatja hivatástudatomat is. Az "Életpszichológia" Tanácsadó Központban minden korosztály fogadása mellett főként serdülők, felnőttek, párok, családok megsegítését vállalom, akik az élet valamely krízisében (pl. életszakasz váltás, pályaválasztás, -módosítás, párkapcsolati nehézségek, anyaszerep, apaszerep terhei) elakadtak.

jagamos@gmail.com

06 20 358 8006