Search
  • Ferenczi Beáta

Rákos Piroska: Családtervezés, a gyermekvállalás motivációja

http://debrecen.imami.hu/hasznossagok-kismamaknak/csaladtervezes-gyermekvallalas-motivacioja(Rákos Piroska tanácsadó szakpszichológus)

Az első gyermek érkezése a legizgalmasabb és legmeghatározóbb családi események egyike. Lehet rá készülni, a szimpatikus elméleteket követni, saját elképzelést összegyúrni, megfogadni, hogy mit nem, szakkönyveket tanulmányozni, de a hús-vér igazi gyermek, a saját tapasztalat mindent felülírhat, megváltoztathat.

Aki megtalálja saját szülői stílusát, a szerepét, rendjét, összhangját gyermekével és a fontos személyekkel, az hosszú távú egyensúlyt teremt, mind önmaga, mind családja számára. Aki elakad, megtorpan, az nemcsak a maga lelki- és testi harmóniáját és önbizalmát veszélyezteti, hanem a család aktuális és későbbi konfliktusait is előidézheti.

Vágyak és indítékok

Egy gyermekre vágyó nőt, ha valaki megkérdez arról, miért is akar gyereket, értetlenkedik, vagy csodálkozik, és talán elgondolkodik a saját válaszán.

Izgalmas önismereti játék lehet, ha a várandós szülőpár saját maga számára elgondolkodik és tisztázza vágyait: Tényleg pont most szeretnének gyereket? Valóban vágynak rá, hogy egymással kössék össze életüket? Mindketten önszántukból kívánják a szülőséget? A gyerekre valamilyen érdekből van szükség? Milyen félelmek, bizonytalanságok lappanganak bennük együtt és külön-külön is? Tartanak-e valamitől? Tartanak-e a terhességtől, szüléstől, vagy a gyermekkel járó terhektől? Kinek akarnak megfelelni, saját maguknak, társadalmi elvárásoknak, partnernek, családnak?

A vágyak és indítékok elemzése az esetleges rejtett ellenállások földolgozásának lehetőségét teremti meg.

Beszédes szóhasználat

Sokféle módon meg lehet élni, hogy ez a kilenc hónap mennyi váltakozást, változást hoz magával, szép magyar nyelvünk találóan kifejezi ezt. Ízlelgessük csak: áldott állapotban van, várandós, állapotos, kismama, kisbabát vár, pocakos, viselős, hasas, terhes… Ahogy megéljük, úgy gondolunk rá. Már maga a szóhasználat is kifejezi, hogy áldott átszellemült várakozás, kényelmetlen terhesség vagy éppen anyaszerepre készülő kismamaság. Sok mindenen múlik, hogy ki hogyan éli át ezt az izgalmas folyamatot. Milyen jó, hogy van idő megbarátkozni az anyaméhben fejlődő babával, a változásokkal, az új szerep sajátosságaival. Nyilván könnyebb annak, aki már régóta készült erre, tartós és stabil kapcsolatban él párjával, tervezik és várják a gyermekáldást és a vele járó szülőséget, és a tágabb környezet is örül a változásnak.

A legjobb indulás: a tervezett és vágyott, a partner által is akart terhesség. Amennyiben konfliktusosabb a kezdet, érdemes végiggondolni, és földolgozni - ha lehet együtt a partnerrel - a zavaró momentumokat. A gyermek jobb esetben közös vállalkozása egy szülőpárnak, nagy hiba lenne a férfit kihagyni ebből. Lehet, hogy a várandósság során ő is belülről fog pozitív döntést hozni, és így más lesz induló kapcsolata a gyermekkel. A biológiai törvényszerűségek miatt a gyermekről való döntés végeredményképpen a nő kezében van. A szülőszerepen való osztozás első próbatétele, hogy az anya tud-e kedvet teremteni a partnernek is a gyerekhez, segíteni tud-e kételyek, bizonytalanságok eloszlatásában, miközben sokszor ő sem teljesen magabiztos. Aki ezeket megoldja, az elindult az érett, másikra odafigyelni tudó, konfliktusokat jól fölvállaló és megoldó anyaszerep megformálása felé.

Fokozatosan megszülető anyaság

A természet jó ritmusérzékkel időt hagy, ideális esetben kilenc hónapot, hogy egy nő hétről-hétre anyává váljék, és a férfinak is, hogy apává legyen.

Ebben az érési folyamatban legfontosabb segítőtárs az anyaméhben megbúvó magzat. Bár míg a nő életében jelentős fordulópont az anyaság, az igazi főszereplő mégiscsak a magzat-gyermek.

Az anya-gyerek kapcsolat nem a megszületéssel kezdődik. Ők sokkal korábban egymásra hangolódhatnak, képzetek, ingerek, testi érzések, hangok segítségével.

Az ultrahang vizsgálatok során olyan titokba nyerhetünk bepillantást, ami korábban kifejezetten rejtett volt. Képi visszajelzést kapunk a láthatatlanról, nézhetjük, ahogyan a kis emberke kapaszkodik piciny kezecskéjével a köldökzsinórba, ahogyan megmutatja, vagy éppen titkolja nemét, szopja az ujját, vagy vígan fickándozik a magzatvízben, mutatva, hogy mozgékony és kíváncsi. 

Az élmények segítik a szülőszerep megfogalmazását, a szeretet kibontakozását, a biztos anya-csecsemő kapcsolat megalapozását. A születést követő anyai magabiztosság, a baba-mama harmónia, a várandósság alatti pozitív ráhangolódással, a partner támogató és elfogadó magatartásával, a terhesség elfogadásával teremtődik meg.

Anyának lenni összetett és bonyolult feladat, mert senki sem kizárólag anya, hanem egyben feleség, gyerek, rokon, testvér stb. Az eddigi élettérbe, emberi kapcsolatokba kell beilleszteni ezt az új, és önmagában is sok energiát, érzelmet kívánó és mozgósító szerepet. A kezdet meghatározó, de az elkövetett hibák nem visszafordíthatatlanok. Akinek már az elején sikerül jól képviselnie saját stílusát, akaratát, az a később adódó nehézségeket is gördülékenyebben tudja majd megoldani.

Szerző: Rákos Piroska, pszichológus

Felhasznált irodalom:

Bakó Tihamér: Verem mélyén.  Sorsfordító könyvek.  Psycho Art, Budapest, 2008.

Hajduska  Marianna:  Krízislélektan. ELTE Eötvös Kiadó Kft., Budapest, 2008.

perinatus.hu  -honlap cikkei

Raffai Jenő: Megfogantam, tehát vagyok. Útmutató Kiadó, Budapest, 1997.

Rüdiger Dahlke: Sorsfordulók: Az életválság mint az újrakezdés lehetősége, Officina Nova Kiadó, Budapest, 1998.

14 views0 comments