Search
  • Ferenczi Beáta

Képzésen voltunk: Születés a baba szemszögéből - Matthew Appelton


Manguage - al (BBL), a Baba Testbeszéddel.atthew Appleton, pszichoterapeuta, kranioszakrális terapeuta. A Perinatus Alapítvány meghívására érkezett Magyarországra, hogy megismerkedhessünk általa a Baby Body L

"Minden baba meséli a történetét"- állapítja meg Matthew Appleton. Teszi ezt a testbeszédével és érzelmi állapotainak kifejezésével. A csecsemő testbeszéde (BBL) egy specifikus nyelv, mellyel a baba pontosan kifejezi, mit élt át magzat korában és a születése során. A szakemberek sokkal hatékonyabb támaszt nyújthatnak a kisbabának és szüleinek, ha felismerik a csecsemő testbeszédét (BBL) és képesek megkülönböztetni, hogy az adott jelzés az aktuális szükségletét fejezi ki vagy egy a baba egy korábbi élményéről, emlékéről mesél."A babát sok intenzív és stresszt okozó élmény éri az anyaméhtől a külvilágig

tartó utazása során. Ezek az élmények számos szinten lenyomatot képeznek a

szervezetében; pszichológiailag, érzelmileg, fizikailag és spirituálisan. A születési

tapasztalatok örökre ’beleivódnak’ az idegrendszerünkbe és élettani

működésünkbe, mely rendszereken keresztül később a viselkedésünket

szabályozzák, olykor nem feltétlenül kellemes módon. Továbbá a születéssel

keletkező lenyomatok belső érzékszervi mátrixokat hoznak létre, melyek a

legbelsőbb, önmagunkról és világról alkotott meggyőződéseink szervezői."

"A kisbabák megszületéssel járó fájdalmait nehéz tudomásul venni. Lehet ez az

egyik oka annak, hogy olyan nehéz számunkra, hogy feltárjuk a születési trauma

működését. Azonban ha nem foglalkozunk vele, akkor azzal hagyjuk, hogy a

kisbabák egyedül cipeljék azt magukban tovább...

Fontos azonban felismerni, hogy a korai trauma nem egyszerűen a születés

eredménye. A születés csak egy esemény, és bár rendkívül fontos, mégis, egy

folyamatos tapasztalás, egy kontinuum egyetlen része. Az, ahogyan

viszonyulnak hozzánk és kommunikálnak velünk az anyaméhben, sajátos

érzelmi hangulatot teremt. Az, hogy hogyan hallgatnak meg bennünket a

születésünk után épp annyira fontos, ha nem fontosabb, mint az, hogy milyen

volt maga a megszületés. Ha megfelelő empátiával hallgatnak meg bennünket,

az feloldja a feszültségeket és megtisztítja a testet a stressz hormonoktól. Ha

meghallgatnak bennünket, elkezd felépülni az önbecsülésünk. Ilyenkor azt

érezzük, a világ érdemesnek tart bennünket a meghallgatásra, és ki tudja

elégíteni azt a szükségletünket, hogy valaki meghallgasson. A születési trauma

tudomásul vételének csodálatos ajándéka, hogy a csecsemőket tudatos emberi

lényekként kezdjük el látni, akik tapasztalattal érkeznek, és ezt kommunikálják is nekünk."

"A csecsemők tudatos élményvilága, ahogy felnőttként vagy a későbbi gyermekkorban visszaemlékeznek rá, tágabb, mint a legtöbb felnőtté. A szavak előtti kommunikáció és az értő figyelem képessége, a testen kívüli élmények, módosult tudatállapotok és a kollektív tudattalan megtapasztalása úgy tűnik mind az újszülött és a magzat élményvilágának repertoir-ját képezik. Ezek a jellegzetességek legtöbbször 3 éves kor környékén eltűnnek. A pre- és perinatális területen végzett kutatások számos alkalomról számolnak be, melyben kisgyermekek olyan élményekről és tudásról adnak tanúságot, melyeket a hagyományos tudatelméletek nem tudnak megmagyarázni. A babák, tehát, sokat taníthatnak nekünk az elme természetéről, és az emberi potenciálról abban a tekintetben, hogy hogyan tud kapcsolatban lenni belső mélységeivel és a tágabb kozmosszal."

/Az idézetek a képzés Matthew Appelton által biztosított tananyagból származnak./

18 views0 comments