Search
  • Ferenczi Beáta

A társas támasz szerepe a gyakorlatban

Updated: Sep 22, 2019

A dúla szerepe a szülésnél

A dúla görög eredetű szó-jelentése: szolgálat(ban lévő nő).

A dúla képzése kapcsán a várandóssággal és szüléssel kapcsolatos kérdésekben átlagon felül tájékozott, ismeretekkel rendelkezik a természetes szülés szakaszainak fizikai és pszichológiai jellemzőiről, a folyamatot segítő, támogató teendőkről.

Egészségügyi végzettséggel nem rendelkezik, a szülésben részt vevő egészségügyi segítők döntéseit nem kérdőjelezi meg, de kommunikációs csatornákat biztosít a szülő nő és az egészségügyi dolgozók között, információkéréssel és átadással segíti a tájékozott döntések meghozatalában az anyát, anélkül, hogy saját véleményét erőltetné rá. Rendszerint a szülést és az anyaságot már átélte, gyakorlati tapasztalatai vannak arra vonatkozóan, hogy mi történik a várandósság és szülés során, ismeri a szülő nők érzéseit, szükségleteit.

„A dúla védi a pár érzelmi és testi határait, segít megőrizni a szülés energiáit, ugyanakkor teljesíti a szülő nő kívánságait” (in: Debra Pascali-Bonaro, Elizabeth Davis: Orgazmikus szülés, Jaffa, 2011).

A szüléskor jelenlévő dúla támogatásának hatása:

A dúlák hatásának vizsgálatát a houstoni Jefferson Davis kórházban végezték el közel 600 szülő nő bevonásával. Az egyik vizsgálati csoport esetében a dúla aktív támogatást adott, a másik csoportban csak megfigyelőként volt jelen a szülés teljes ideje alatt. A kontroll csoport esetében nem volt jelen dúla a vajúdás és szülés során. A három csoport eredményeit hasonlították össze az alkalmazott beavatkozások számát és a szülés kimenetelét illetően.

A dúla nélküli csoportban az anyák mindössze 12%-a szült természetes úton, beavatkozások és fájdalomcsillapítás nélkül, míg a dúla által támogatott csoportban az anyák 55%-a.

A szülések kimenetele akkor is javult, ha a dúla passzív szereplőként volt jelen.

Egy másik kutatás szerint a dúla erősíti a családi kapcsolatokat is. Közvetlenül a szülés után a dúla nélküli csoportban a nők 30%-a mondta azt, hogy javult a kapcsolata a partnerével, szemben a dúlával szült anyák 71%-ával. Hat héttel később a dúlás csoport esetében ez az érték 85%-ra nőtt- még elégedettebbé váltak a nők a párkapcsolatukat illetően. A dúlával támogatott anyák a gyermekükkel való kapcsolatukat is pozitívabban ítélték meg, okosabbnak, szebbnek, nyugodtabbnak tartották őket. Úgy vélték, hogy közelebb vannak a gyermekükhöz és jobban alkalmazkodtak az anyaszerephez, mint a dúla nélkül szült társaik. (in: Pam England–Rob Horowitz, Birthing from Within, Partera Press, Albuquerque, 1998)

Egy frappáns összefoglalás szerint a dúla jelenléte és támogatása:

-- az első szülés vajúdási idejét átlag 2 órával lerövidítheti;

-- 50%-kal csökkenti a császármetszés esélyét;

-- csökkenti a fájdalomcsillapítás szükségességét;

-- segít az apáknak, hogy könnyedebben és önbizalommal telve vegyenek részt a szülésben párjuk mellett;

-- segíti a szoptatás és a kötődés kialakulását.

(in: Marshall H. Klaus: Mothering the Mother, Da Capo Press, 1993.)

Gyermekágyi eredményeket vizsgáló kutatók adatai szerint a szülés után 4-6 héttel jellemző

-- a fokozott szoptatás;

-- a jobb anya-baba interakció;

-- kevesebb gyermekágyi depresszió, aggodalom;

-- több önbecsülés;

-- a babák pozitívabb értékelése az anyák által;

-- nagyobb elégedettség a szülésélménnyel.

(in: Penny Simkin: Bevezetés a vajúdástámogatás rejtelmeibe, DONA Dúla kézikönyv, Szombathely, 2009. 888.788. DONA, www.dona.org )

A dúla szolgáltatásai

Érzelmi támogatás

A szülést megelőzően a szülő nővel és párjával való megismerkedés;

egymásra hangolódás, bizalmi kapcsolat kiépítése;

Az anya és párja biztonságérzetének fokozása, félelmeinek, feszültségeinek oldása, a szülést befolyásoló korábbi rossz élmények, tapasztalatok megbeszélése, a szülésre való tudatos felkészülés elősegítése.

A szülés során folyamatos jelenlét, személyre szabott gondoskodás, biztatás, megerősítés, támogatás az anyának.

A szülő nő érzelmi átsegítése a szülés nehezebb pillanatain, a szülő nő partnerének érzelmi megerősítése, bátorítása saját szerepe megtalálásában. A dúla segítséget ad a pár számára az intimitás, egymás felé fordulás megélésére.

A szülés után a születést követő 2 órában a pár és a baba közelében maradva támogatja a szoptatás megkezdését, a családdá alakulás és a kötődés kialakulása védelmében óvja a család intimitását, támogatja együttlétüket, segíti az első órák pozitív élményeinek megélését.

A gyermekágyas szakaszban a családnál tett látogatás során segít átdolgozni a szülésélményt, megtalálni és erősíteni annak pozitív tényezőit.

Segít a szoptatással kapcsolatos kezdeti nehézségekben, szoptatási szakember elérhetőségét biztosítja.

Segítséget ad a gyermekágyi szakasz teendőinek megtervezésében, elérhetővé teszi postpartum dúla igénybevehetőségét.

Információ átadás

A szülő nő és partnere számára lehetőséget biztosít arra, hogy objektív információt kapjanak vajúdásuk haladásáról, lehetőségeikről, magyarázatokról, beavatkozásokról.

Tájékoztatást nyújt a vajúdásról és a szülés szakaszainak érzelmi és fizikai jellemzőiről, a segítségadás lehetőségeiről, a természetes fájdalom csökkentésről.

Támogatja a szülő nőt és párját saját szükségleteik felismerésében és megfogalmazásában, előzetes szülési terv elkészítésében.

A szülés előtt és során segíti az anyát a tájékozott döntések meghozatalában, támogatja a szülő nő és partnere valamint a szülési szakemberek közötti kommunikációt.

Fizikai támogatás

A szülő nő szükségleteihez és igényeihez igazodva tesz kényelmi intézkedéseket:

vajúdási, szülési testhelyzet választás támogatása;

feszültség oldás (relaxáció);

masszázs;

borogatás (hideg, meleg);

hátfájás enyhítése;

természetes fájdalom csillapítása;

légzés;

vizualizáció;

fürdő/zuhany használat;

a szoba hőmérsékletének szabályozása, a szülő nő számára optimális hőérzet biztosítása;

ivás és vizelet ürítés figyelemmel követése;

az anya energiájának, erőtartalékainak őrzése, erősítése.

Pártfogás, képviselet

A dúla a szülés során segíti az anyát kérései, szükségletei megfogalmazásában a szülési szakemberek irányába.

Támogatja szülési terve végig vitelében, illetve szükség szerinti megváltoztatása során tájékozott döntés meghozatalában. Mindezt azáltal, hogy elősegíti a szakemberekkel folytatott kommunikációt, a szükséges információk és tájékoztatás szakember általi átadását.

Tapasztaltságával, jelenlétével, nyugalmával erősíti, bátorítja az anyáért aggódó partnert, segíti saját szerepe megtalálásában.

Amit a dúla nem tehet

A dúla nem helyettesíti a szülésznő és az orvos munkáját, de érzelmi támogatása révén segíti és kiegészíti azt.

Nem végezhet klinikai (egészségügyi) feladatokat és nem adhat ilyen jellegű tanácsokat sem. Nem mondhat ellent a szakember utasításainak.

Nincs döntési joga és beleszólása a szülés menetébe, nem erőltetheti rá saját véleményét a szülő nőre és/vagy partnerére. A lehetőségek sorra vételével és a szükséges információ áramoltatásával segíti a döntés meghozatalát.

Nem alkalmazhat olyan alternatív módszereket, amelyek alkalmazására nincs engedélye. Az anyát szakemberhez irányítja, csak az általa adott utasítások szerint járhat el.

Nem erőltetheti rá jelenlétét, segítségét a szülő nőre, tiszteletben tartja kéréseit, szükségleteit, saját ereje és megoldásai megtalálásában támogatja őt.

(in: Bevezetés a vajúdástámogatás rejtelmeibe, DONA Dúla kézikönyv, Szombathely, 2009. 888.788. DONA, www.dona.org)

A dúla igénybevehetősége

Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről értelmében:

A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen. Ez alapján minden kórházban van lehetőség arra, hogy a szülő nő mellett szüléskísérő dúla lehessen jelen.

Az apa jelenléte esetén a szülést megelőzően fontos, hogy legyen előzetes megállapodás a kórház, illetve szülést gondozó orvos között, hogy valóban fogadják a dúlát az adott szülésnél.

Az apa jelenléte nem teszi szükségtelenné a dúla támogatását, hiszen mind a szülő nő, mind a partner számára hasznos lehet a támogatása. Az anyáért aggódó, Őt féltő partner, aki talán sose látta még erős fájdalmat átélni párját, gyakorlat és tapasztalat hiányában az apa elbizonytalanodhat támogatói szerepében, ilyenkor a dúla segítsége az apa erősítése saját helyének megtalálásában.

A szülésben résztvevő orvos és szülésznő mellett a dúla egy másfajta segítséget nyújt, ami kiegészíti és segíti a szakemberek munkáját. A tapasztalatok szerint jelentősen csökkenti a vajúdás időtartamát, az orvosi beavatkozások szükségességének gyakoriságát (oxitocin infúzió, epidurális érzéstelenítés, császármetszés).

A dúla alkalmazása optimális esetben a várandósság korai időszakában történik meg, így a dúla végigkövetheti a várandósság időszakát, erős és stabil bizalmi kapcsolatot építhet ki az anyával és párjával, nagymértékben elősegítheti a szülésre készülődést, a családdá, szülővé alakulást. A jellemző nehézségek, problémák leküzdésében aktív segítséget nyújthat saját hatáskörén belül, vagy szükség szerint külső szakember elérhetőségének biztosításával.

Az is megfelelő alapot adhat, ha a várandósság utolsó harmadában keresi fel a szülő nő/párja a dúlát, de ilyenkor is ajánlott 3-6 előzetes találkozás a szülést megelőzően a kapcsolatépítés és a szülésre felkészülés miatt.

Szükségem volt rá, hogy a férjem ott legyen és erkölcsi támogatást nyújtson, de amikor tényleg elkezdődött, akkor a dúla arcát kellett látnom, az ő hangját kellett hallanom. Ő volt az egyetlen, akire reagáltam. Kötelék volt közöttünk. Ő már feküdt azon az ágyon előttem, és átment az egészen. Bíztam benne, és ő nem hagyott cserben.”

Egy anya, a La Leche Liga egyik vezetője Polly Perez


(in: Pam England–Rob Horowitz, Birthing from Within, Partera Press, Albuquerque, 1998)

228 views0 comments