Search
  • Ferenczi Beáta

Ferenczi Beáta: A születésélmény jelentősége

Updated: Jan 5, 2019

(Szerző: Ferenczi Beáta klinikai szakpszichológus, családterapeuta, dúla)

Minden ember őrzi a fogantatása, méhen belüli fejlődése, megszületése és első évei lenyomatát. Az átéltek kihatással vannak többek között testi–lelki fejlődésünkre, egészségünkre, a kapcsolatteremtő képességünkre, a változásokhoz való alkalmazkodásunk alakulására, a kihívásokhoz való viszonyulásunkra.

A szülés, mint élmény intenzív és megismételhetetlen. Általa válik a nő anyává, de hatással van a nőiséghez, szexualitáshoz való viszonyulására, a megszületett babával való kapcsolatára, a párkapcsolata alakulására, sőt a szülést követő pszichés problémák kialakulására. A baba számára a születés kemény munka, az első elszakadás és gyökeres változás, testileg és lelkileg is megterhelő esemény. Korai élmények főként testérzetek, mozgásszekvenciák és vegetatív érzésmintázatok formájában őrződnek meg és hatással vannak a felnőtt életminőségre. Sok baba számára a születés trauma, vagy halálközeli élmény, félelemmel és fájdalommal járó esemény. De a legelső erőforrás is, hiszen belőle fakad a kitartás és remény képessége, önmagunk hősként való megélése, még a nagyon nehéz születés esetén is. Az apák egyre aktívabb szerepet töltenek be a gyermekvállalás során. A szülésnél támaszt nyújtó apák számára is meghatározó az élmény minősége, ők is traumaként élhetik át saját tehetetlenségüket, amikor párjukat és gyermeküket veszélyben érzik.

Érési folyamat megy végbe ekkor mind az anyában, mind az apában, ami a szülővé válás mellett az egyéni személyiségfejlődésben is szerepet kap, hiszen ez az időszak egyfajta krízis helyzetként tekinthető, ahol a belső pszichés egyensúly megingása, majd stabilizálódása a személyiséget érettebbé teszi, ami javítja a szülői képességeket.

A szülés a maga megismételhetetlenségével és intenzitásával egy sor változás elindítója és katalizátora: a pár családdá válik, a nő anyja lányából gyermeke anyjává lép elő (ugyanígy a férfi is), az addig szülőszerepben lévők nagyszülőkké válnak. A párkapcsolati intimitás és a szexualitás minőségében és mennyiségében eltér a gyermekvállalást megelőzőtől, de a pár addigi kapcsolatai terén is a változások sokasága jellemző. A testi-lelki egészség, az életminőség, a gyermekvállalási kedv és ezáltal az emberiség jövőjének záloga a születés és szülés élménye.

A szülés előtti, alatti és utáni életszakasz pszichológiai jelentőségével a felnőtt terápiák tapasztalatai kapcsán kezdtek el foglalkozni. Otto Rank 1924-ben már írt a születés traumájáról. A pszichoanalitikus álomelemzések mellett (Fodor Nándor, Francis Mott) a tudatmódosító szereket és a transzlégzést használó terápiák (Frank Lake, Stanislav Grof) fordították a figyelmet a legkoraibb élmények és a felnőtt pszichés problémák összefüggésére.

A későbbiekben Alessandra Piontelli a magzati léttől a gyerekek hat éves koráig követte az anya-gyerek kapcsolat alakulását, a babák pszichés sajátosságait az átéltek tükrében. David Chamberlain gyerekeket az anyjukkal együtt hipnotizált, hogy a szülés/születés élményüket összehasonlítsa. David Barker prenatalis programozás fogalma felhívta a figyelmet a méhen belüli vegetatív és szociális tapasztalatok hosszú távú, egész életre kifejtett hatására.

Szülész-nőgyógyászok Grantly Dick-Read, Ferdinand Lamaze, Frédérick Leboyer, Michel Odent hívták fel a figyelmet a szülés háborítatlanságának fontosságára, a szülés körülményeinek a babára kifejtett hatására, a társas támasz szerepének jelentőségére.

Az agykutatás fejlődésével olyan jelenségek váltak megismerhetővé, mint az epigenetika, mint a gének hosszú távú elnémítása, vagy bekapcsolása, amiben a lelki élményeknek, társas hatásoknak is szerepe van, illetve a neuroplaszticitás, ahol az átélt élmények hatása az idegrendszer finom strukturális és biokémiai változásaiban is tettenérhető.Napjainkban egyre több kutatás foglalkozik az emberi lét első ezer napjának fontosságával, rövid és hosszú távú hatásaival.

Irodalom:

Orosz Katalin-S. Nagy Zita: A sorsformáló 9+1 hónap Kulcslyuk Kiadó Budapest, 2017.

Renggli, Franz: Aranykapu az életbe, Gyógyulás a magzati lét és a születés traumáiból, Ursus Libris Kiadó, Budapest, 2016.

Stern, N. Daniel: Anya születik, Animula Kiadó, Budapest én.

Varga Katalin–Suhai Gábor: Szülés és születés. Lélektanon innen és túl, Pólya Kiadó, Budapest, 2010.

41 views0 comments