Folyamatosan induló csoportjaink

Tanácsadó központunkban lehetőséget biztosítunk az egyéni munka mellett csoportos foglalkozásokra is. Az aktuálisan induló lehetőségekről az eletpszichologia@gmail.com e-mail címen és a facebook.com/eletpszichologia oldalon lehet tájékozódni.

Szomatodráma
Anyaságom története...
Szülésélmény feldolgozás

A szomatodráma egyszerű, játékos, kreatív, érzelmekben gazdag, felismerésekben bővelkedő, sok örömmel és érintéssel járó, könnyen átadható és elsajátítható terápiás módszer.
A csoportos szomatodráma játék a résztvevők egyikének valamely testi témájából indul, aki a játék a főszereplője lesz. A drámajáték során a csoport többi résztvevőjét kérjük meg, hogy játsszák a főszereplő testének érintett részeit – így a test részeinek interakciói és folyamatai elevenednek meg elsőként a színpadon. A térbe történő 'kivetítés' segítségével a belső külsővé, láthatóvá, tapinthatóvá és mélyebben átérezhetővé válik.
A főszereplő szinte mindig meglepő felfedezésekre jut azzal kapcsolatban, hogy személyes múltja, emlékei, hozzátartozóival való kapcsolatai, meggyőződései hogyan vetülnek bele sejtjei, szervei kapcsolatrendszerébe. Olyan felismerések születnek a játékok során, melyeket egyetlen könyvből sem lehetne kiolvasni. Ráadásul mindezt gyakran mély érzelmi reakciók, katartikus indulati felszabadulások kísérik.
Ez az érzelmi átélés teszi lehetővé a személyes hitrendszer és a testi folyamatok értelemteli összekapcsolódását és ezen keresztül az érzelmi megrekedtség és a feszültségek oldódását. A valódi megoldás, kibékítés, megbocsátás, támaszadás a főszereplő testi folyamataiban, testi és lelki érzeteiben, érzéseiben kell, hogy végbemenjen. Így elindulhat egy új energetikai mintázat térnyerése, mely a spontán, természetes, öngyógyító folyamatoknak szabad utat enged.

A gyógyító játék során 3-5 ember alkotja a kis csoportot és 5-6 órás időkeretben vagyunk együtt kisebb szünetekkel. Szerepjátékokban a csoporttársakkal együtt kaland​ozunk belső útjainkon, amihez semmilyen előképzettségre nincs szükség.

Bővebben a módszerről itt olvashatsz: http://szomatodrama.hu/szomatodrama/a_modszer

Érdeklődés és jelentkezés: eletpszichologia@gmail.com

www.facebook.com/eletpszichologia

Szülésfelkészítő tréning pároknak

Olyan szülésfelkészítőre várjuk a párokat, ahol a gyakorlatban megtapasztalható, kipróbálható milyen módon támogathatja az apa az anyát a vajúdás és a szülés során, milyen módokon csökkenthető hatékonyan a szülési fájdalom. Segítséget kapnak a párok az egymásra hangolódásban, a baba szülésre való felkészítésében. 
Amit kínálunk:
– Kiscsoportos foglalkozás 8 órában az egyéni igények és a személyre szabottság érdekében 
– Bensőséges, bizalomra épülő légkör- szabadon megfogalmazható kérdések
– Félelmek helyett tájékozottság 
– Az anya biztonságérzetének növelése
– Az apa szülőszobai szerepének megtalálása
– Gyakorlati tapasztalatok és szülést segítő praktikák a vajúdás támogatására és a fájdalom csökkentésére 
– Kapcsolódás a babával a szülés előtt-alatt és után
Ajándék: 
Szülési terv és gyermekágyas terv készítéséhez segédanyag
Emlékeztető a szülést segítő praktikákról
A csoportot vezeti:
Ferenczi Beáta szülésfelkészítő tréner, pszichológus, családterapeuta, dúla

A szoptatásra való felkészülés 4 órában: az anyatejes táplálás előnyei, hosszú távú hatásai. A szoptatás élettana és érzelmi tényezői. Az első mellre helyezés és a szoptatási testhelyzetek – technikák (gyakorlati tapasztalatok). Szoptatás igény szerint- a baba és a mama igényei.
A téma házigazdái: 
Dr. Körözsi-Tóth Ágnes szoptatási tanácsadó IBCLC, neonatológus gyermekorvos, Kungler-Gorátz Orsolya szoptatási tanácsadó IBCLC, gyógyszerész

A hordozásra való felkészülés 4 órában: miért jó ez a babának és az anyának? A hordozás szerepe a kötődés kialakulásában. A megfelelő hordozó eszköz kiválasztása. A hordozás technikája (gyakorlati tapasztalatok).
A téma házigazdája: Kiss Anikó hordozási tanácsadó

 

Érdeklődés és jelentkezés: eletpszichologia@gmail.com

www.facebook.com/eletpszichologia

Önismereti csoport kamaszoknak

A kamaszkor a szülők és a fiatalok számára egyaránt egy nehézségekkel, változásokkal teli időszak. A gyermekkor lezárulásával egy új életciklus veszi kezdetét. A személyiségfejlődésünk igen fontos időszaka ez, végére kialakul a felnőtt, érett személyiség, a külvilághoz és önmagunkhoz való érett viszonyulás. Ebben az időszakban a szülők eddig közvetített értékrendjének a megkérdőjelezése mellett a kortárscsoportok által közvetített normával való azonosulás súlyozott jelentőséget kap. 
A mai digitális, virtuális világunkban munkám során látom, hogy egyre nehezebb ez a fiataljainknak. Az internet adta lehetősségekkel egyrészt nyílik a világ, a kapcsolódási lehetőség sokszorosára fokozódik, ugyanakkor a saját élmény, élettapasztalatok híján nehéz is az ebben való tájékozódás. Sokaknak nehéz a kapcsolódás egymáshoz, családtagjaikhoz, önmagukhoz. 

A csoportban van a helyed, ha 
szeretnél tisztábban látni a kapcsolataidban,
szeretnéd jobban megismerni magad,
szeretnéd megérteni a körülötted levő embereket, szüleidet, barátaidat,
indulatkezelési nehézségeid vannak,
szorongást, félelmet érzel új kapcsolatok kialakítása során,
sokat szeretsz egyedül lenni, és nehezen osztod meg a gondolataid,
tartósan küzdesz a harag, dac érzésével, és szeretsz a külvilág elől elvonulni,
nyitott vagy és közvetlen, és szeretnél kapcsolódni másokhoz.

A csoport időtartama: 10 alkalom 

A csoportot vezeti: Márta Szilvia klinikai gyermek szakpszichológus

Érdeklődés és jelentkezés: eletpszichologia@gmail.com

www.facebook.com/eletpszichologia

Anyává válunk, vagy valami mindig is a nőben rejlő képesség bontakozik ki bennünk a várandósság és a gyermekünk születése által, esetleg valami egészen új működésmód jelenik meg? Mi kellhet az elég jó anyaság eléréséhez és milyen tényezők nehezíthetik az anyává válás lelki folyamatát?

A találkozásaink során foglalkozunk a gyermekvállaláshoz vezető úttal, a várandóssággal, a szülés élményeivel, az aranyórák időszakával és a babával való összehangolódással.

 

A szülés a nők életében nagy érzelmi töltésű, egész életre szóló élmény. Nem önmagában álló esemény, hanem szerves részét képezi az előtte és utána zajló testi és lelki folyamatoknak. Sokak számára a gyermek világra jöttének örömét átszínezi szülésük negatív élménye, ami akár a párjukkal és a babájukkal való kapcsolatukra is kihat.

Nem egyszerűen arról van szó, hogy a szülés nem olyan lett, mint elképzeltük. A negatív élmény hatására sérülhet annak a hite, hogy képesek vagyunk megvédeni önmagunkat és kisbabánkat a veszélyektől, csökkenhet a további gyermekvállalási kedv, félelmetessé válhat a következő szülés.

 

Bár a már megtörtént események nem változtathatóak meg, de a hozzájuk kapcsolódó negatív érzések, gondolatok felülírhatóak, gazdagító és érettséget adó élménnyé szelídülhetnek a feldolgozás munkája által.

​Zárt kis létszámú csoportban kerül sor az átéltek helyének megtalálására az egyéni élettörténetben, anyaságunk történetének megalkotására.

 

A csoport keretei: 8 alkalom, egyenként 2,5 órás időtartamú találkozások, max. 8 fő részvételével.

Érdeklődés és jelentkezés: anyasagomtortenete@gmail.com

www.facebook.com/eletpszichologia

Haptonómia módszerbemutató műhely

A műhely témája a közelség. A haptonómia alapgyakorlatain keresztül azzal foglalkozunk, mit jelent számunkra a jó közelség. A valóban jóként megélt közelség gyakran eltér a vágyott és a mások által elvárt közelségtől. Sokszor inkább kitalálni próbáljuk, mi lenne jó, ahelyett hogy érzéseinkre figyelve szabályoznánk a távolodás és közeledés mélységét, intenzitását és ritmusát. A haptonómiás kontaktusban a kapcsolódásunk dinamikájának finom részletei fedezhetők fel. Például olyan érzelmek, attitűdök, melyek a mindennapi működésünkben láthatatlanul akadályozzák a kapcsolatok harmonikus alakulását és természetes ritmusát. A haptonómiás kontaktus biztonságában nemcsak feltárhatók e nehézségek, hanem fokozatosan gyógyíthatók is.

A műhelyen lehetőség lesz a haptonómia alapkontaktusainak sajátélményű megtapasztalására, és megismerkedni hatásmechanizmusának alapjaival.
A haptonómiáról bővebben: www.haptonomia.hu

Műhelyvezető: Juhász Krisztina

Érdeklődés és jelentkezés: eletpszichologia@gmail.com

www.facebook.com/eletpszichologia

életTÉRképek

Változás – Kötődés – Elengedés – Határok – Érintés- Félelem helyett szeretet

életTÉRképek
Egynapos önismereti sajátélményű csoportok: Változás – Kötődés – Elengedés – Határok – Érintés- Félelem helyett szeretet

Az egyes részek egymással nincsenek közvetlen összefüggésben, külön-külön látogathatók.

Születésünk alapvető mintázatai összetett módon befolyásolhatják későbbi érzelmi működésünket. Nehéz elképzelni, hogy a világrajövetel egyes mozzanatai összefüggésbe hozhatók mindennapi életünkkel, örömeinkkel, fájdalmainkkal, hiszen látszólag semmiféle közvetlen tapasztalat, emlék nem utal erre. Ugyanakkor elakadásaink érzelmi feldolgozó folyamata segíthet kioldani olyan feszültségeket, melyeket születésünk óta hordozunk magunkban.
A csoportsorozat születésünk tér-képének egy-egy részletét segít beazonosítanunk és feldolgoznunk, ezáltal érettebb viselkedési formákat alakíthatunk ki. Ez a térkép a belső utazásainkban, álmainkban sokszor tükröződő tér-kép, amely nyomravezetőnkül szolgálhat az önismeret titokzatos mélységeiben. A sorozat öt kiemelt témájára a születés élménye jelentős hatást gyakorol, ezek adják az egyes csoportok vezérfonalát (elengedés, érintés, kötődés, változás és határok).
Valamennyi csoporton használjuk a megosztás, a lélektani napló, a vezetett imagináció és a rajzolás módszerét. Az egyszerű testmunka-gyakorlatok szintén utat mutathatnak rejtett nehézségeink és vágyaink felfedezéséhez.

Érdeklődés és jelentkezés: eletpszichologia@gmail.com

www.facebook.com/eletpszichologia

Babamasszázs tanfolyam haptonómiával

„Az érintés hatalmas szókinccsel bíró nyelv, általa kifejezhető mindaz, ami elmondhatatlan, hisz az érzés igazi nyelve az érintés.” (Ashley Montague, Touching)

 

A csecsemő számára meghatározó a biztonságot, bizalmat, tartást kifejező érintés és kapcsolati minőség megléte vagy hiánya. A jó közelség, a határozott, figyelmes és puha érintések révén megélheti önmaga létezését, elmondhatja a saját nyelvén, a testén és a mozdulatain keresztül örömeit és fájdalmait. Ha megtanulunk a kezünkkel hallgatni, pontosan megérthetjük, miről mesél.

Az édesanyák sokszor ösztönösen tudják, hogy a babáknak igényük és szükségük van a szeretetteljes odafigyelésre, ölelésre, a ringatásra, sok-sok bőrkontaktusra, valódi jelenlétre.

Néhány generációval ezelőtt még nálunk is anyáról gyermekre szállt a babamasszázs tudása. Sok természetközeli népnél ma is az első naptól fogva masszírozzák az újszülőttet, hogy immunrendszere megerősödjön és ellenállóvá váljon.

A babamasszázs tanfolyamunkon elsajátítható masszázs technika ötvözi a keleti és nyugati babamasszázs technikákat; merít az indiai babamasszázs fogásokból, a svédmaszázs fogásból, a kínai és thai masszázs technikákból, valamint tartalmaz nyugati gyógytorna és mozgáskoordinációs elemeket is.

A haptonómiás szemléletmód e kontaktusok minőségének finomításához és tudatossá tételéhez nyújt segítséget.

Jelentkezés, további kérdések megválaszolása: rakospiroska@gmail.com vagy a

06-70/567-3456 számon


 

Várom várandós anyukák, kisbabás szülők, nagyszülők, keresztszülők jelentkezését..

Rákos Piroska
babamasszázs oktató, pszichológus